Vydává: NADATUR spol. s.r.o.

Šéfredaktor: Dana Altmanová

Redakční rada: Jan Konopík (předseda), Jaromír Bittner, Pavel Bittner, Petr Čekal, Lucie Kopalová, Milan Sáblík, Dušan Vacek, Pavel Větříšek

Vydavatel:
NADATUR, spol. s r.o.
Hybernská 1007/20
110 00 PRAHA 1
IČO: 49356755
DIČ: CZ49256755

Adresa redakce:
NADATUR, spol. s r.o.
Hybernská 1007/20
110 00 PRAHA 1
tel.: 224 224 749
fax a zázn.: 224 219 547
mobil. tel.: 603 152 288
e-mail:draha@nadatur.com

Předlatné:
ČR, SR - NADATUR, spol s.r.o.

OBJEDNAT
PŘEDPLATNÉ


                  

Vyšlá čísla v roce:


 

  Vyšlá čísla časopisu DRÁHA v roce 2021
   Dráha  1 / 2021

  OBSAH:

  • Konec celoroční osobní dopravy na trati Zlonice - Straškov
  • Krátké zprávy
  • Co je nového v jízdním řádu 2021? (1. díl)
  • Zatěžkávací zkouška mostu ve Vlastějovicích
  • Kůrovec 2021 (1. díl)
  • Zkušební provoz lokomotiv Traxx MS3 v osobní dopravě
  • 10 let kontejnerové přepravy Praha -Salzburg
  • Žitavské úzkorozchodky
  • Tramvaje v Lundu
  • Do Liberce dorazila na modernizaci první tramvaj GT6M
První tři roky jezdil kontejnerový vlak Praha
- Salzburg přes Německo. Nová lokomotiva
„herkules“ 761.007, hračka agenta 007 Jamese
Bonda, opouští 4. března 2013 stanici Česká
Kubice směr Furth im Wald.
(foto Ladislav Pešek)
 


© SPŽ