Vydává: NADATUR spol. s.r.o.

Šéfredaktor: Dana Altmanová

Redakční rada: Jan Konopík (předseda), Jaromír Bittner, Pavel Bittner, Petr Čekal, Lucie Kopalová, Milan Sáblík, Dušan Vacek, Pavel Větříšek

Vydavatel:
NADATUR, spol. s r.o.
Hybernská 1007/20
110 00 PRAHA 1
IČO: 49356755
DIČ: CZ49256755

Adresa redakce:
NADATUR, spol. s r.o.
Hybernská 1007/20
110 00 PRAHA 1
tel.: 224 224 749
fax a zázn.: 224 219 547
mobil. tel.: 603 152 288
e-mail:draha@nadatur.com

Předlatné:
ČR, SR - NADATUR, spol s.r.o.

OBJEDNAT
PŘEDPLATNÉ


                  

Vyšlá čísla v roce:


 

  Vyšlá čísla časopisu DRÁHA v roce 2020
   Dráha  3 / 2020

  OBSAH:

 • Proč se 7. března 1940 nejezdilo do Lán?
 • Do Malé Morávky opět vlakem
 • Krátké zprávy
 • Odklony na Panské dráze 2019
 • Nasazení hnacích vozidel ČD v GVD 2019/2020
 • Novinky z Appenzellských drah
 • Krátké zprávy
 • Vlakem do Lotyšska? Jde to!
 • Metro v Ciudad de Panamá
 • Statistika 2019/2020
Jednou z novinek v GVD 2019/2020 je
zavedení spěšných vlaků mezi Táborem,
Milevskem, Pískem a Strakonicemi, které
zajišťují motorové vozy řady 842. Na snímku
z 30. prosince 2019 opouští železniční stanici
Písek město motorový vůz 842.0.
(foto Pavel Bittner)
Bohumínská stálice 754.081 duní v čele vlaku
Os 3141 do stoupání nedaleko Kunčic
pod Ondřejníkem dne 14. října 2019. Jižní
strana vrchu Skalka v pozadí je známá zejména
mezi paraglidisty, kteří jsou tak častými svědky
rušného provozu na trati s číslem 323.
(foto Milan Sáblík)


  Dráha  2 / 2020

  OBSAH:

 • „Čtyřky“ na Horňácku
 • Krátké zprávy
 • Kůrovec 2020 - 1. část
 • Dálková železniční doprava v České republice 2020
 • Nehodové a požární prostředky na železnici
 • Úzkorozchodná dráha cihelny v Boroviči
 • Osobní doprava v Tuzle je již minulostí
 • Krátké zprávy
 • Okružní tramvaj v Naumburgu
Na celém kontingentu vlaků „Valašský expres"
z Prahy do Púchova, resp. Žiliny jsou
v letošním roce turnusově nasazeny lokomotivy
řady 361.1 ZSSK. Vzhledem k nedostatku
strojů této řady způsobilých pro provoz v České
republice se zde však často objevují i náhrady
v podobě řad 362 nebo 350. „Gorila" 350.013
projíždí v neděli 14. dubna 2019 s vlakem 221
z Prahy zastávkou Teplice nad Bečvou, turisté
v pozadí se právě vracejí z návštěvy Hranické
propasti, údajně nejhlubší krasové propasti na
světě, ukryté v lese nad tratí a údolím Bečvy.
(foto Tomáš Kašpařík)
Ještě mnoho vody uplyne v Berounce, než se
expresy z Prahy do Plzně vydají přímo tunelem
mimo její úzké údolí vedoucí napříč Českým
krasem. Fotografie „Západního expresu“ číslo
352 z Prahy do Mnichova s plzeňským „esem“
362.017 byla pořízena 9. srpna 2019 z jedné
z tetínských vyhlídek. Celou scénu zpovzdálí
sleduje kopec Doutnáč.
(foto Tomáš Kašpařík)


  Dráha  1 / 2020

  OBSAH:

 • Za Ing. Zdeňkem Klézlem
 • Krátké zprávy
 • Ohlédnutí za náhradní vlakovou dopravou mezi Hodonínem a Holíčem
 • Konec nejen řady 754 pod Jedlovou
 • Hnojiva přes Ebersbach
 • Benešovské setkání lokomotiv 2019
 • Krátké zprávy
 • Vzácná návštěva z Maďarska
 • Moderní lokomotivy u CD Cargo Poland
 • Vlakový trajekt Puttgarden – Rødby
 • Rybníkářské dráhy v dánském Jutsku
 • Další jednotky řady 7023 HŽ uvedeny do provozu
 • Krátké zprávy
 • Tramvaj ve svatém městě
 • Konec tramvají typu CLRV v Torontu
Ještě v minulém GVD každodenní obrázek
v legendární železniční stanici Jedlová.
Souprava rychlíku z Rumburka do Kolína,
která je tvořena řidicím vozem 80 29 204
a motorovým vozem 854.016, opouští
17. dubna 2019 železniční stanici a vydává
se na další cestu do nitra hlubokých
lesů Lužických hor.
(foto Pavel Bittner).
Pozůstalá dvojice elektrárenských komínů
v Hodoníně napovídá, že snímek s motorovým
vozem 810.223 nebyl pořízen v dobách
pravidelné osobní dopravy na přelomu milénia,
ale teprve nedávno. Dva komíny se jako
nadbytečné po předchozí modernizaci
elektrárny po kouscích bouraly v
letech 2004 a 2005.
(foto Leoš Tomančák)


© SPŽ