Vydává: NADATUR spol. s.r.o.

Šéfredaktor: Dana Altmanová

Redakční rada: Jan Konopík (předseda), Jaromír Bittner, Pavel Bittner, Petr Čekal, Lucie Kopalová, Milan Sáblík, Dušan Vacek, Pavel Větříšek

Vydavatel:
NADATUR, spol. s r.o.
Hybernská 1007/20
110 00 PRAHA 1
IČO: 49356755
DIČ: CZ49256755

Adresa redakce:
NADATUR, spol. s r.o.
Hybernská 1007/20
110 00 PRAHA 1
tel.: 224 224 749
fax a zázn.: 224 219 547
mobil. tel.: 603 152 288
e-mail:draha@nadatur.com

Předlatné:
ČR, SR - NADATUR, spol s.r.o.

OBJEDNAT
PŘEDPLATNÉ


                  

Vyšlá čísla v roce:


 

  Vyšlá čísla časopisu DRÁHA v roce 2020
   Dráha  1 / 2020

  OBSAH:

 • Za Ing. Zdeňkem Klézlem
 • Krátké zprávy
 • Ohlédnutí za náhradní vlakovou dopravou mezi Hodonínem a Holíčem
 • Konec nejen řady 754 pod Jedlovou
 • Hnojiva přes Ebersbach
 • Benešovské setkání lokomotiv 2019
 • Krátké zprávy
 • Vzácná návštěva z Maďarska
 • Moderní lokomotivy u CD Cargo Poland
 • Vlakový trajekt Puttgarden – Rødby
 • Rybníkářské dráhy v dánském Jutsku
 • Další jednotky řady 7023 HŽ uvedeny do provozu
 • Krátké zprávy
 • Tramvaj ve svatém městě
 • Konec tramvají typu CLRV v Torontu
Ještě v minulém GVD každodenní obrázek
v legendární železniční stanici Jedlová.
Souprava rychlíku z Rumburka do Kolína,
která je tvořena řidicím vozem 80 29 204
a motorovým vozem 854.016, opouští
17. dubna 2019 železniční stanici a vydává
se na další cestu do nitra hlubokých
lesů Lužických hor.
(foto Pavel Bittner).
Pozůstalá dvojice elektrárenských komínů
v Hodoníně napovídá, že snímek s motorovým
vozem 810.223 nebyl pořízen v dobách
pravidelné osobní dopravy na přelomu milénia,
ale teprve nedávno. Dva komíny se jako
nadbytečné po předchozí modernizaci
elektrárny po kouscích bouraly v
letech 2004 a 2005.
(foto Leoš Tomančák)


© SPŽ