Vydává: NADATUR spol. s.r.o.

Šéfredaktor: Dana Altmanová

Redakční rada: Jan Konopík (předseda), Jaromír Bittner, Pavel Bittner, Petr Čekal, Lucie Kopalová, Milan Sáblík, Dušan Vacek, Pavel Větříšek

Vydavatel:
NADATUR, spol. s r.o.
Hybernská 1007/20
110 00 PRAHA 1
IČO: 49356755
DIČ: CZ49256755

Adresa redakce:
NADATUR, spol. s r.o.
Hybernská 1007/20
110 00 PRAHA 1
tel.: 224 224 749
fax a zázn.: 224 219 547
mobil. tel.: 603 152 288
e-mail:draha@nadatur.com

Předlatné:
ČR, SR - NADATUR, spol s.r.o.

OBJEDNAT
PŘEDPLATNÉ


                  

Vyšlá čísla v roce:


 

  Vyšlá čísla časopisu DRÁHA v roce 2019
   Dráha  1 / 2019

  OBSAH:

  • Poslední parní turnus v Brně (1. část)
  • Žilinské „náhrady“
  • ČD Cargo na „švestkové dráze“
  • Stroje SÚD Teplice na vejprtské dráze
  • Trojče se vrátilo pod tatranské troleje aneb legendární tatranská električka EMU opět v provozu
  • Krátké zprávy
  • Helská železnice, dárek válečných let
  • Písková úzkokolejka v Tveru
  • Městská doprava v Torontu - metro (1. část)
  • Statistika
Dne 1. prosince 1973 byla pořízena fotografie
parní lokomotivy 475.113, motorového vozu
M 296.2025 a elektrické jednotky SM 488.0004
na brněnském hlavním nádraží.
(foto Jaroslav Kocourek)
Sněhová fréza bojuje s přívalem sněhu.
(foto ASEA, archiv Karel Sellner)


© SPŽ