Vydává: NADATUR spol. s.r.o.

Šéfredaktor: Dana Altmanová

Redakční rada: Jan Konopík (předseda), Jaromír Bittner, Pavel Bittner, Petr Čekal, Lucie Kopalová, Milan Sáblík, Dušan Vacek, Pavel Větříšek

Vydavatel:
NADATUR, spol. s r.o.
Hybernská 1007/20
110 00 PRAHA 1
IČO: 49356755
DIČ: CZ49256755

Adresa redakce:
NADATUR, spol. s r.o.
Hybernská 1007/20
110 00 PRAHA 1
tel.: 224 224 749
fax a zázn.: 224 219 547
mobil. tel.: 603 152 288
e-mail:draha@nadatur.com

Předlatné:
ČR, SR - NADATUR, spol s.r.o.

OBJEDNAT
PŘEDPLATNÉ


                  

Vyšlá čísla v roce:


 

  Vyšlá čísla časopisu DRÁHA v roce 2019
   Dráha  2 / 2019

  OBSAH:

 • Ing. Pavel Skála
 • Rekonstrukce příjezdu prezidenta T. G. Masaryka z exilu po 100 letech
 • Poslední parní turnus v Brně (dokončení)
 • Téměř úplný konec návěstní mechaniky na Horňácku
 • Modernizace infrastruktury 2018
 • Krátké zprávy
 • Skanzen Rudy
 • Muzeum Ťosovské úzkokolejky
 • Městská doprava v Torontu – metro (dokončení)
 • Krátké zprávy
 • Statistika
Obě barevné lokomotivy 498.106 a 475.1142
z posledního turnusu při nočním odpočinku
v depu Brno dolní.
(foto Bohumil Skála, 2. 10. 1978)
Ve stanici Chrlice se v pátek 26. května 1978 setkal
vlak Os 4011 jedoucí z Brna do Přerova tažený
strojem 475.1142 s vlakem Os 4008 jedoucím
opačným směrem v čele s lokomotivou 475.101.
(foto Drahoš Švestka)


  Dráha  1 / 2019

  OBSAH:

 • Poslední parní turnus v Brně (1. část)
 • Žilinské „náhrady“
 • ČD Cargo na „švestkové dráze“
 • Stroje SÚD Teplice na vejprtské dráze
 • Trojče se vrátilo pod tatranské troleje aneb legendární tatranská električka EMU opět v provozu
 • Krátké zprávy
 • Helská železnice, dárek válečných let
 • Písková úzkokolejka v Tveru
 • Městská doprava v Torontu - metro (1. část)
 • Statistika
Dne 1. prosince 1973 byla pořízena fotografie
parní lokomotivy 475.113, motorového vozu
M 296.2025 a elektrické jednotky SM 488.0004
na brněnském hlavním nádraží.
(foto Jaroslav Kocourek)
Sněhová fréza bojuje s přívalem sněhu.
(foto ASEA, archiv Karel Sellner)


© SPŽ