Vydává: NADATUR spol. s.r.o.

Šéfredaktor: Dana Altmanová

Redakční rada: Jan Konopík (předseda), Jaromír Bittner, Pavel Bittner, Petr Čekal, Lucie Kopalová, Milan Sáblík, Dušan Vacek, Pavel Větříšek

Vydavatel:
NADATUR, spol. s r.o.
Hybernská 1007/20
110 00 PRAHA 1
IČO: 49356755
DIČ: CZ49256755

Adresa redakce:
NADATUR, spol. s r.o.
Hybernská 1007/20
110 00 PRAHA 1
tel.: 224 224 749
fax a zázn.: 224 219 547
mobil. tel.: 603 152 288
e-mail:draha@nadatur.com

Předlatné:
ČR, SR - NADATUR, spol s.r.o.

OBJEDNAT
PŘEDPLATNÉ


                  

Vyšlá čísla v roce:


 

  Vyšlá čísla časopisu DRÁHA v roce 2018
   Dráha  1 / 2018

  OBSAH:

 • Za Ing. Jiřím Kánským
 • Krátké zprávy
 • Změny v pojmenování vlaků
 • Odklony skalním městem
 • Měřicí jízdy na „dobříšandě“
 • Kometa expres
 • Lokomotiva 2143.21 zpátky ve službách „Alexu“
 • Utajené muzeum slavné železničářské firmy
 • Mariazellská dráha
 • Úzkorozchodná dráha ditevského briketového závodu
 • Lidský briketový závod
 • Městská doprava na newyorském Roosevelt Islandu
 • Krátké zprávy
 • Aktuální statistika
Na rakouskou úzkorozchodnou Mariazellerbahn
vyrazí několikrát do roka v čele nostalgického
vlaku i jedna z jejích historických parních
lokomotiv, vzorně udržovaná Mh.6 (ex 399.06,
resp. 0399.06 ÖBB), která je majetkem
stejnojmenného klubu. Na svátek Neposkvrněného
početí Panny Marie dne 8. prosince 2017 musel
být tento spoj kvůli velké frekvenci značně
posílen, což si vynutilo nasazení elektrické
lokomotivy E.10 (ex 1099.10 ÖBB), která
je řazena jako vlaková. Obě lokomotivy právě
vjíždějí do konečné stanice Mariazell, kde jim
důstojné pozadí tvoří majestátný Ötscher.
(foto Pavel Matoušek)
Osobní vlak 6807 v čele s lokomotivou 1099.010
přejíždí 20. srpna 2010 most Kuhgraben.
V pozadí je 1 893 m vysoký Ötscher.
(foto Jaromír Bittner)


© SPŽ